Meer energie binnen handbereik.

ONZE MISSIE

Waarom NRGYZONE?

Alles draait om energie! Energie om te werken en te bewegen. Energie voor mobiliteit en consumptie en energie om alles uit het leven te halen wat erin zit.

Omdat traditionele energiebronnen langzaam uitgeput raken en mensen door o.a. stress en ongezond beweeggedrag steeds vaker tegen hun grenzen aanlopen, is verandering noodzakelijk. Hoe zetten wij deze verandering in gang? Hoe geef je in de praktijk concreet invulling aan een meer duurzame en energieke manier van leven? 

Bouw met ons aan de meest energieke stad van Nederland

Deelnemers aan ons deelauto concept gaan bewuster om met het bezit en het gebruik van een auto en kiezen vaker voor o.a. fiets, e-bike, wandelen en OV. De kosten van mobiliteit dalen aanzienlijk en het aantal auto's neemt af. Hierdoor worden het lokale wegennet en de parkeervoorzieningen minder belast en onze steden krijgen een steeds groener en vriendelijker gezicht. Door het installeren van zoveel mogelijk zonnepanelen en/of andere duurzame energiebronnen in jouw zone streven wij op termijn naar 100% duurzame mobiliteit. 

Waarom de elektrische deelauto?

Mede door de snelgroeiende beschikbaarheid van zonne- en windenergie wordt elektrisch rijden steeds vaker gezien als de oplossing voor het terugdringen van CO2 uitstoot. Steeds meer automerken zullen de komende jaren nieuwe elektrische modellen introduceren. Daarbij is het delen van auto's steeds vaker gemeengoed. Snelle lokale fietsverbindingen en het gebruik van e-bikes maken het mogelijk om de eigen auto vaker te laten staan of zelfs helemaal weg te doen.

De elektrische deelauto is de perfecte aanvulling op de (elektrische) fiets voor woon-werk verkeer en de trein voor langere afstanden en stelt je in staat om duurzaam en voordelig van deur-tot-deur te reizen. Het delen van een auto is niet alleen minder belastend voor het milieu, maar ook goed voor jouw portemonnee, gezondheid en de bereikbaarheid van je stad of dorp. Reis dus slim en wordt fitter op de fiets, werk in de trein, sport regelmatig en benut de flexibiliteit en het comfort van de elektrische deelauto.

Durf jij het aan? Maak zoveel mogelijk slimme kilometers en verdien gratis sporttegoed! Share & be fit! 

Lokale samenwerking is cruciaal

NRGYZONE is samenwerkend ondernemerschap. Centraal hierbij staat de lokale samenwerking tussen het tankstation, sportverenigingen en fitness ondernemers, bedrijven en gemeente. Samen vormen zij een energieke community die de basis vormt voor het leggen van nieuwe verbindingen, slimme logistieke oplossingen, nieuwe energie en duurzame groei. Deelnemers aan het deelautoconcept gaan bewuster om met autobezit en gebruik, bewegen meer en worden beloond met gratis sporttegoed!

Wil je meer informatie over het NRGYZONE concept in jouw gemeente, onze deelautopakketten of partnership mogelijkheden. Neem dan contact met ons op.

NRGYZONE als katalysator die organisaties, functies en competenties lokaal integreert om  energiedoelen sneller en tegen lagere kosten te realiseren.

Voordelen

WERKGEVER

+ Autodelen resulteert in een
   aanzienlijke reductie van
   mobiliteitskosten

+ Prive gebruik van deelauto
   en gratis sporttegoed mooie
   secundaire arbeidsvoorwaarde

+ Fitte en energieke werknemers

+ Keuze uit sterke

    automerken zoals BMW,
    Nissan en Hyundai,

+ Slimme en eenvoudige app &
   deelauto systeem

+ Geen operationele en  
   administratieve rompslomp

+ Minder CO2 uitstoot

+ Minder parkeerruimte nodig op

   industrieterrein

Een energieker bedrijf!

Voordelen

BUURTBEWONER

+ Handige deelautoservice

+ Reduceer je autokosten (een
   eigen auto of tweede auto

   is soms niet meer nodig)

+ Voel je fitter en energieker

+ Lever een bijdrage aan een
   betere leefomgeving en milieu

Een energiekere buurt!

Voordelen

GEMEENTE

+ Reductie CO2 uitstoot in
   binnensteden en gebruik
   traditionele brandstoffen

+ Meer gebruik van nieuwe
   energiebronnen zoals zonne-
   en windenergie

+ Minder parkeerdruk door
   reductie van aantal auto's

+ Minder filevorming in de spits

+ Verbetering leefbaarheid

+ Meer beschikbare ruimte voor
   o.a. sportvoorzieningen, groen
   en recreatie.

+ Meer beweegactieve
   bewoners

+ Meer sportparticipatie

Een energiekere gemeente!